قسمت پيام ها چيست؟

درخواست شده و پاسخ داده شده توسط Admin در ۰۹-خرداد-۱۳۸۵ ۰۲:۰۲

قسمت پيام ها چيست؟

قسمت پيام ها يكي از قسمت هايي است كه تنها اعضاي سايت به آن دسترسي دارند. قسمت پيام ها مانند ايميل شخصي مي باشد كه مي توانيد به اعضاي سايت نامه ارسال كنيد. اين قسمت داراي بخش هاي ارسال شده، ذخیره شده، دریافت شده و قسمت اصلي كه پيام هاي شما را نشان مي دهد مي باشد.

اين پرسش و پاسخ پيدا شد در تربت جام : http://torbatjam.com/modules/smartfaq/faq.php?faqid=12