افراد آنلاین
59 کاربر آن‌لاين است (3 کاربر در حال مشاهده‌ی سایت اخبـــــــــار)
ادامه...
اخبار تربت جام : مشهد، تربت جام و فريمان همچنان با خشکسالي شديد مواجه است
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۹ ۵:۳۰:۴۵ (2204 بار خوانده شده)

روزنامه خراسان - دامنه بروز پديده خشکسالي نه تنها در استان کمتر نشده بلکه هر سال بر شدت آن افزوده مي شود و اين امر منابع آبي استان را تحت تاثير قرار مي دهد، کارشناسان آب منطقه اي خراسان رضوي اگر چه بارش هاي سال زراعي امسال را عادي پيش بيني مي کنند، اما آمار ارائه شده درباره کاهش بارش و آب سدهاي استان نگران کننده است و متاسفانه به علت کاهش روزهاي يخبندان در فصل زمستان از ۹۶ روز به حدود ۳۰ روز در سال و کاهش بارش برف ناشي از افزايش 2.5 درجه سانتي گرادي دما هر سال از ميزان آب رودخانه ها کاسته مي شود و رودخانه هاي بهاري که روزهاي زيادي پر آب بودند هم اکنون بدون آب شده اند. به سراغ کارشناسان آب منطقه اي خراسان رضوي رفته و وضعيت منابع آبي و بارش هاي جوي استان را مورد بررسي قرار داده ايم.

اقتصاد گزارش مدير دفتر مطالعات پايه منابع آب استان خراسان رضوي گفت: از لحاظ بارش نزولات جوي شهرستان هاي مشهد، تربت جام و فريمان با خشکسالي بسيار شديد مواجهند.

مهندس سيدعلي حسيني افزود: اين وضعيت در شهرستان هاي سرخس، نيشابور، بخش جنگل و رشتخوار خشکسالي ضعيف و در شهرستان هاي تايباد و گناباد خشکسالي متوسط و بقيه شهرستان هاي استان بارش باران در آن ها به طور نرمال گزارش شده است.

وي با اشاره به وجود ۱۷۶ ايستگاه باران سنجي و ۱۵ايستگاه باران سنجي مبنا که بارش نزولات جوي را روزانه در استان ثبت مي کنند، گفت: از ابتداي سال زراعي جاري تاکنون در استان به طور متوسط 60.7 ميلي متر بارش گزارش شده که در بين ۱۵ ايستگاه باران سنجي شهرستان قوچان با 82.5 ميلي متر بيشترين و گناباد با ۲۵ميلي متر کمترين بارندگي را داشته اند که نسبت به سال گذشته ۲۹درصد کاهش نشان مي دهد. وي متوسط ۳۰ساله را در همين دوره تا ۲۴بهمن ماه امسال 91.4 ميلي متر ذکر کرد و گفت: بارش نزولات جوي در سال جاري در بلندمدت با کاهش 33.6 درصدي همراه است.

مهندس حسيني افزود: براساس شاخص استاندارد (SPI) ميزان بارندگي در حوزه ۶ايستگاه باران سنجي خراسان رضوي در وضعيت نرمال و ۵ايستگاه در شرايط خشکسالي ضعيف و بقيه در وضعيت خشکسالي شديد و متوسط قرار دارند.

وي اضافه کرد: پيش بيني حاکي از آن است که تا پايان سال جاري و ابتداي سال ۹۰ متوسط بارش در استان به سمت عادي شدن باشد. وي از کاهش بارش برف در سال جاري خبر داد و افزود: ضريب بارش برف به شدت پايين آمده و ذخيره برف در حوزه هاي آبخيز کم است و نگرانيم که رودخانه ها در فصل بهار کم آب باشد.

وي بارش هاي بهاري را به صورت رگبار اعلام کرد و افزود: اين نوع بارش فرصت کافي براي نفوذ به زمين ندارد. مهندس حسيني با بيان اين که خراسان رضوي در منطقه خشک و نيمه خشک واقع شده است، گفت: در استان به لحاظ دوري از مراکز رطوبتي و درياها دريافت رطوبت خيلي کم است و ما ناگزيريم با اين شرايط سازگار شويم. وي به تحليل آمار بلند مدت بارندگي استان اشاره کرد و افزود: خشکسالي طولاني حتي در گذشته تکرار شده و شرايط بدتري هم در شهر مشهد حکم فرما بوده است.

وي ادامه داد: ولي دلايلي وجود دارد که شرايط خشکسالي در حال حاضر بيشتر خودش را نمايان کرده است. وي تصريح کرد: بخشي از اين امر ناشي از رشد جمعيت نسبت به دهه هاي قبل است و بر اثر خشکسالي سرانه آب کاهش يافته که مشکلات را افزايش مي دهد. وي از افزايش دما در ۴۰ سال اخير خبر داد و افزود: در حال حاضر دماي هوا بيش از 2.5 درجه سانتي گراد در متوسط سالانه افزايش يافته است و اين امر به شدت تلفات و نياز آبي را افزايش مي دهد. وي به کاهش بارش برف در استان اشاره کرد و افزود:ماندگاري برف در حوزه هاي آبخيز و ذوب تدريجي آن و افزايش آب رودخانه هاي بهاري تاثيرگذار است و باعث تقويت آبخوان ها خواهد شد که اين امر در عمل اتفاق نمي افتد. وي اضافه کرد: طول دوره يخبندان هم قبلا در ايستگاه مشهد ۹۶ روز بوده ولي در حال حاضر به کمتر از ۳۰روز کاهش يافته است و چاه هاي کشاورزي هم به جاي خاموشي حتي در ماه هاي سرد سال هم روشن هستند. وي گفت: مولفه هاي موجود حاکي از آن است که در آينده اين نوع تنش هاي جوي و اقليمي بيشتر خواهد بود. به گفته وي ۶۴ درصد بارش هاي استان را جبهه هاي مديترانه اي تشکيل مي دهد، بارش هاي اين جبهه پس از طي حدود ۲هزار کيلومتر اغلب در نقاط ديگر تخليه مي شود.

وضعيت سدها

مدير دفتر بهره برداري و نگه داري از تاسيسات آب خراسان رضوي هم به ذخاير آبي سدهاي استان اشاره کرد و گفت: از مجموعه ۲۴سد بزرگ مخزني استان ۱۵سد جزو سدهاي بزرگ محسوب مي‌شوند.

مهندس محمداسماعيل شکرالهي افزود: از مجموع يک ميليارد و ۵۰۰ ميليون مترمکعب ذخيره آب ۱۵ سد استان، حجم موجود ۸۷۵ ميليون مترمکعب معادل ۵۸درصد ذخاير مخازن است.وي گفت: سالانه ۸۳۰ ميليون مترمکعب از آب رودخانه ها را در اين ۱۵سد ذخيره مي کنيم و از اين ميزان در حال حاضر ۸۷۵ ميليون مترمکعب ذخيره کرده ايم اين در حالي است که سال قبل اين رقم ۹۵۰ ميليون مترمکعب بوده و ۵درصد کاهش نشان مي دهد.

وي اضافه کرد: ميزان آب ورودي از ابتداي سال آبي تاکنون در ۱۵ سد بزرگ استان ۱۵ميليون و ۵۲۰هزار مترمکعب بوده است و تا هفته گذشته ۶۰۰هزار مترمکعب را به آب شرب و ۱۶۰ هزار مترمکعب به آب کشاورزي و ۱۰هزار مترمکعب به ساير مصارف اختصاص يافته و در مجموع۷۷۰هزار مترمکعب از ۱۷تا ۲۳ بهمن ماه خروجي آب در ۱۵ سد استان بوده است.مهندس شکرالهي با اشاره به سددوستي به عنوان بزرگ ترين سدمخزني استان گفت: اين سد ۹۰ درصد حجم فعلي ذخاير آبي استان را پوشش مي دهد و در حال حاضر اين سد ۶۵ درصد ذخيره آب دارد که اين رقم سال قبل 71.5 درصد بوده است.

وي رقم متوسط ذخيره آب را در ۴ سال گذشته نسبت به امسال ۱۲۵ درصد بيشتر اعلام کرد و افزود: با اين احتساب رقم متوسط اين ذخيره در ۴ سال گذشته ۲۵ درصد رشد داشته ولي نسبت به سال گذشته کاهش نشان مي دهد.

وي گفت: سال قبل در اين ايام ۸۹۳ ميليون مترمکعب ذخيره آب در سددوستي داشتيم ولي در حال حاضر ۸۲۳ ميليون مترمکعب گزارش شده است. وي يادآور شد: از ابتداي سال آبي امسال تاکنون برآورد آب در ۱۵ سد استان حدود ۳۸ ميليون مترمکعب و از اين ميزان ۲۶ ميليون مترمکعب مربوط به رودخانه هريرود بوده است.وي به تعداد سدهاي در دست احداث در استان اشاره کرد و افزود: سد درونگر درگز و سد ارداک چناران و سد تربت جام تا اوايل سال ۹۰ آبگيري مي شوند و همچنين دو سد قره تيکان،چهچهه و بار هم در حال احداث هستند و احتمالا تا پايان سال ۹۱ يا سال ۹۲ به بهره برداري خواهند رسيد.وي گفت: به طور کلي ۷۵درصد برداشت آب از منابع زيرزميني و ۲۵درصد هم از منابع سطحي است. وي اذعان داشت: براي حفظ و بهبود منابع آب زيرزميني تعدادي از چاه هاي آب دشت سرخس خاموش شده است و آب مورد نياز از سددوستي تامين مي شود.مهندس حسيني مدير دفتر مطالعات پايه منابع آب استان در پايان افزود: در خراسان رضوي ۳۳دشت ممنوعه و بحراني است و در ۳ دشت آب دربند، گنبدلي و کلات برداشت آب آزاد اعلام شده که آب اين دشت ها هم يا به لحاظ کيفيت محدوديت دارد و يا توجيه اقتصادي ندارد.مهندس حسيني گفت: بخش عمده برداشت از منابع زيرزميني در ۶ دشت اصلي استان مانند مشهد، نيشابور، سبزوار، تربت حيدريه و تربت جام است و بيشترين مشکلات فرونشست دشت ها و کاهش آب منابع زيرزميني هم در اين مناطق است. به گفته وي ادامه روند فعلي به شدت نگران کننده است و در ۱۰ سال آينده در اغلب دشت ها به لحاظ کاهش و کيفيت آب دچار چالش جدي خواهيم بود.


برچسب‌ها: جام   تربت   مشهد   فریمان   خشکسالی   سددوستی  
صفحه مناسب چاپ پیشنهاد این صفحه از این خبر یک pdf بساز
 
بی‌شک دیدگاه هر کس نشانه‌ی تفکر اوست، ما در برابر نظر دیگران مسئول نیستیم

عکس منتخب
تربت جام (3).jpg
ورود به سایت | تبادل لینک | |