افراد آنلاین
19 کاربر آن‌لاين است (2 کاربر در حال مشاهده‌ی سایت انجــــمن ها)
ادامه...

در حال دیدن این عنوان:   1 کاربر مهمان

در کلاس درس عطار
مديران سايت
عضو شده از:
۷:۰۰ یکشنبه ۲ خرداد ۱۳۸۹
گروه:
مدير سايت
عضو سايت
پیام: 1423
سطح : 32; درصد این سطح : 35
پست/روز : 0 / 783
روز/پست : 474 / 21720
آفلاین
سحرگاهی شدم سوی خرابات
که رندان را کنم دعوت به طاعات

عصا اندر کف و سجاده بر دوش
که هستم زاهد صاحب کرامات

خراباتی مرا گفتا که ای شیخ
بیاور تا چه داری از مهمّات

بدو گفتم که کارم توبه ی تست
اگر توبه کنی یابی مکافت

مرا گفتا برو ای زاهد خشگ
که تر گردی ز دُردیّ خرابات

که گر یک قطره دُردی در تو ریزم
زمسجد بازمانی وز مناجات

برو مفروش زاهد خود نمایی
که نه زاهد خرید اینجا نه طاعات

کسی را کوفتد بر روی این دنگ
که در کعبه کند بت را مراعات

بگفت این و یکی دردی به من داد
خرف شد عقل من دست از خرافات

بر آمد آفتابی از درونم
درون من برون شد از سماوات

چو من فانی شدم با جان کهنه
مرا افتاد با جانان ملاقات

چو از فرعون هستی باز رستم
چو موسی می شدم هر دم به میقات

چو خود را یافتم بالای کونین
چو خود را دیدم و چندین مناجات

بدو گفتم که ای داننده ی راز!
بگو تا کی رسم در قرب آن ذات؟

به من گفتا که ای مغرور غافل!
کسی هرگز رسد؟ هیهات، هیهات!

در آن موضع که تا بد نور خورشید
نه موجود و نه معدوم و نه ذرات

همه ذرات عالم مست عشقند
فرو مانده میان نفی و اثبات

چه می گویی تو ای عطار آخر؟
که داند این رموز و این اشارات؟

شیخ فرید الدین عطار نیشابوری

پیام زده شده در: ۲۳:۳۴ دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۸۵
انتقال پست به یک برنامه دیگر انتقال


هشیار نخواهم شد!
مديران سايت
عضو شده از:
۷:۰۰ یکشنبه ۲ خرداد ۱۳۸۹
گروه:
مدير سايت
عضو سايت
پیام: 1423
سطح : 32; درصد این سطح : 35
پست/روز : 0 / 783
روز/پست : 474 / 21720
آفلاین
گر در صف دین داران، دین دار نخواهم شد
از بهر چه با رندان، در کار نخواهم شد؟

شد عمر و نمی بینم، از دین اثری در دل
وز کفرِ نهاد خویش، دین دار نخواهم شد

کی فانی حق باشم؟ بی قول انا الحق من
کز عشق چو مشتاقان، بردار نخواهم شد

دانم که نخواهم یافت، از دلبر خود کامی
تا من زوجود خود، بیزار نخواهم شد

ای ساقی جان می ده، کاندر صف قلّاشان
این بار چو هر باری، بی بار نخواهم شد

از یک می عشق او، امروز چنان مستم
کز مستی آن هرگز، هشیار نخواهم شد

تا دیده خیال او، در خواب همی بیند
از خواب خیال او، بیدار نخواهم شد

هر چند که عطارم، لیکن به مجاز است این
بی عطر سر زلفش، عطار نخواهم شد

شیخ فرید الدین عطار نیشابوری

پیام زده شده در: ۲۳:۳۶ دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۸۵
انتقال پست به یک برنامه دیگر انتقال


حکایت رفتن مصطفی بسوی غار و خفتن علی در بسترش
مديران سايت
عضو شده از:
۷:۰۰ یکشنبه ۲ خرداد ۱۳۸۹
گروه:
مدير سايت
عضو سايت
پیام: 1423
سطح : 32; درصد این سطح : 35
پست/روز : 0 / 783
روز/پست : 474 / 21720
آفلاین
گر علی بود و اگر صدیق بود
جان هر یک غرقه‌ی تحقیق بود

چون بسوی غار می‌شد مصطفا
خفت آن شب بر فراشش مرتضا

کرد جان خویشتن حیدر نثار
تابماند جان آن صدر کبار

پیش یار غار، صدیق جهان
هم برای جان او در باخت جان

هر دو جان بازان راه او شدند
جان فشانان در پناه او شدند

تو تعصب کن که ایشان مردوار
هر دو جان کردند بر جانان نثار

گر تو هستی مرد این یا مرد آن
کو ترا یا درد این یا درد آن

همچو ایشان جان فشانی پیشه گیر
یا خموش و ترک این اندیشه گیر

تو علی دانی و بوبکر ای پسر
وز خدای عقل و جانی بی‌خبر

تو رها کن سر به مهر این واقعه
مرد حق شو روز و شب چون رابعه

او نه یک زن بود او صد مرد بود
از قدم تا فرق عین درد بود

بود دایم غرق نور حق شده
از فضولی رسته، مستغرق شده

منطق الطیر عطار

پیام زده شده در: ۱۹:۳۸ دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶
انتقال پست به یک برنامه دیگر انتقال


پاسخ به: در کلاس درس عطار
مديران سايت
عضو شده از:
۷:۰۰ یکشنبه ۲ خرداد ۱۳۸۹
گروه:
مدير سايت
عضو سايت
پیام: 1423
سطح : 32; درصد این سطح : 35
پست/روز : 0 / 783
روز/پست : 474 / 21720
آفلاین
مشو مغرور ملک و گنج و دینار
که دنیا یاددارد چون تو بسیار

خدا را زان پرست از جان پرنور
که استحقاق دارد وز طمع دور

بهر کاری خدا را یاد می‌دار
خدا را تا توی از یاد مگذار

بکاری گر مدد خواهی ازو خواه
که به زین در نیابی هیچ در گاه

اگر از خویش خشنودی تو ای دوست
یقین می‌دان که آن خشنودی اوست

بطاعت خوی کن وز معصیت دور
که ندهد طاعتت با معصیت نور

ز بس تندی مشو بس زود در خشم
که ناری هیچ کس را نیز در چشم

مکن از کینهٔ کس سینه پرسوز
که خود در سوختن مانی شب و روز

حریصی را مکن بر خویشتن چیز
که جان پاک تو گردد ز تن سیر

دروغ و کژمگو از هیچ راهی
که نبود زین بتر هرگز گناهی

حسد گر بر نهادت چیر گردد
دلت از زندگانی سیر گردد

چو کاری را بخواهی کرد ناکام
ببین تا بر چه سان دارد سرانجام

ز بی‌صبری دلت گر سخت خستست
صبوری کن مگر در وقت بستست

اگر خواهی که یک هم دم گزینی
خردمندی گزین تا غم نبینی

بصد نا اهل در شو در زمانه
که تا اهلی بیابی در میانه

کسی را امتحان ناکرده صد بار
مگردانش بر خود صاحب اسرار

مگردان هیچ احمق را گرامی
که احمق در غلط افتد زخامی

مگو هرگز بپیش ابلهان راز
مده هرگز جواب احمقان باز

مکن کس را ز عام و روستاچیر
که خلقی را بظلم از جان کند سیر

بسنگ و هنگ باش و هیچ مشتاب
بسر می در مدو مانند سیماب

بمعیار خرد گر سخته گردی
چو نیل خام حالی پخته گردی

مریز از پشت خود این آب پاره
که در پشت تو گردد پشت واره

بهر کاری که اندر شهوت آیی
چو خویشی را دهی از خود جدایی

زفان را خوی کم ده بر سخن تو
ز سی دانش در سی بند کن تو

نخست اندیشه کن آنگه سخن گو
بسی پرسیدن و گفتن مکن خو

سخن خوش گوی چندانی که گویی
که خوش گوییست اصل هر نکویی

مگوی از هیچ نوعی پیش زن راز
که زن رازت بگوید جمله سر باز

بدین فرزند را دل دار زنده
که آن نقشی بود در سنگ کرده

پسر را از قرین بد نگه دار
که مردم از قرین گردد گنه کار

گرامی دار پیران کهن را
که در پیری بدانی این سخن را

سخن کم گوی چون گویی نکوگوی
نه نیک و بد چنانک آید فرو گوی

سخنهای بزرگان یاد می‌گیر
ز هر یک نکته صد استاد می‌گیر

کسی کو در هنر بردست رنجی
بخر یک نکتهٔ آنکس بگنجی

کسی را کز تو عزت یافت یک بار
بنادانی مکن خوارش فلک وار

کسی با تو سخن گوید براندیش
مگو کین را شنودستم از این پیش

کسی را کازمودی چند و چونش
مکن زنهار دیگر آزمونش

مکن بدگوی را نزدیک خود رام
که بد گوید ترا هم در سرانجام

مبادت هیچ با نادان سر و کار
که تا زو ناردت جان کاستن یار

کسی کو کار بد گوید که چون کن
مده بازش ز پیش خود برون کن

سخن چین را مده نزدیک خود جای
که هر روزت بگرداند بصد رای

همی عیب کسی کان ناپدیدست
که حق داند که چونش آفریدست

سوی هر کس چنان گردان نظر را
که بهتر بینی از خود هر بتر را

گمان بد مبر بر کس نکو بر
حلیمی کن ز کمتر کس فرو بر

برغبت بر همه کس مهربان باش
همه کس را چو خورشید جهان باش

اگر خواهی که گردد کعبه آباد
دل اهل دلی از خویش کن شاد

نظر از روی نامحرم نگه دار
مشو از یک نظر در زیر صد بار

مکن غیبت مده بیهوده دشنام
که در حسرت فرو مانی سرنجام

بطیبت کردن ار شمعی فروزی
از آن طیبت چو شمعی هم تو سوزی

مده بر باد عمر را رایگانی
که کس نشناخت قدر زندگانی

بپاسخ زیر دستان را نکو دار
مگر بپسنددت مرد نکوکار

میفکن در سخن کس را بخواری
خود افکن باش گراستاد کاری

بچشم خرد منگر سوی کس هم
که چون طاوس می‌باید مگس هم

مگو بیهوده کس را ناسزاوار
بهر زه هم مرنجان هم میازار

اگر پیش تو آید احمقی باز
تکبر کن بپیش احمق آغاز

وگر پیش تو آید مرد یزدان
فروتن باش خود را خاک گردان

اگر گرد کسی بسیار گردی
اگرچه بس عزیزی خوارگردی

اگر بسیار کس را سر دهی باز
ز دردسر فراوان سر نهی باز

بپیران کن تقرب تا توان
که ایشانند آگاه از جوانی

بدرویشان رسان از مال بهری
که تا مالت نگردد مار و زهری

توانگر چون برت آید بخدمت
مدار او را برای سیم حرمت

ور آید پیش تو درویش خسته
بپرسش تا نگردد دل شکسته

کسی کو بر تو حق دارد بآبی
فراموشش مکن در هیچ بابی

مجوی از عیب بر موری فزونی
که در قدرت تو چون موری زبونی

نکو بین باش گر عقلت بجایست
که گر بی عیب می‌جویی خدایست

مکن در هیچ کاری ناسپاسی
رضا ده در قضا گر حق شناسی

اگر قبضیت باشد ناگهانی
بگورستان شو و بگری زمانی

مخند و تاتویی اندوهگین باش
بکنجی در شو و تنها نشین باش

چو خواهی کز بلا یابی رهایی
اسیران را ز زندان ده جدایی

زمانی در سیاست کن توقف
که تا از پس نمانی در تاسف

مچخ با هیچ کس در گفت بسیار
که نبود سر سگی کردن بسی کار

مکن گستاخ کودک را برخویش
که در گل کرده باشی گوهر خویش

مکن در وقت پاسخ پیش دستی
که شرطست آن که یک ساعت باستی

سخاوت کن که هر کس کو سخی بود
روا نبود که گویم دوزخی بود

دلت خرسند کن تا جان نپوسد
که خرسندیست گنجی کان نپوسد

مگو از خویش بسیاری بپاکی
بدان خود را که مشتی آب و خاکی

مکن ز اندیشهٔ بیهوده دل ریش
که خود اندیشه داری از عدد بیش

مخور حسرت ز غمهای کهن بار
که نبود این سخنها را بن و بار

چو عیسی باشد خندان و شکفته
که خر باشد ترش روی و گرفته

بخوبی و بزشتی تا توانی
مده اقرار بر کس تا ندانی

اگر دل زندهٔ در پردهٔ راز
ز مرده جز بنیکویی مگو باز

سخن گرمست گوید چون نگو گفت
بجان بپذیر و آن منگر که او گفت

اگر خصمی شود بر تو بداندیش
بنیکویی زفان بندش کن از خویش

مدان زنهار خصم خرد را خوار
که شهری شعله سوزد بیک باز

ز بهر خلق نیکویی رها کن
نکویی خاص از بهر خدا کن

بترک هرچ گفتی تا توانی
دگر مندیش از آن گر کاردانی

چو در ره می‌روی سر پیش می‌دار
مبین در خلق و دل با خویش می‌دار

طعام افزون مخور ناگاه و ناساز
که آن افزون ترا بی‌شک خورد باز

چو شب در خواب خواهی شد بعادت
بگو از صدق دل قوی شهادت

بوقت صبح سر از خواب بردار
که آن دم بهترست از خفته مردار

چو هنگام نماز آید فرازت
مکن زندیشها باطل نمازت

ز کار عاقبت اندیش پیوست
که هر کو عاقبت اندیش شد رست

همیشه حافظ اوقات خود باش
بفکرت در حضور ذات خود باش

برون را پاک می‌دار از شریعت
بپرهیز از پلیدی طبیعت

درون را نیز در معنی چنان دار
که خجلت ناردت گر شد پدیدار

چنان وقتی بدست آرد زمانه
که گر گویند روگردی روانه

اگر زر داری و گر پادشاهی
بکن چیزی که باز آن کرد خواهی

زفانت چون شود در نزع خاموش
همه اندیشها را کن فراموش

مترس آن ساعت و امید می‌دار
چراغی را فرا خورشید می‌دار

که هر کو جان دهد بر شادمانی
بسی لذات یابد جاودانی

بکارست این مثل اینجا که گویی
بجان کندن بباید تازه رویی

مدار از غافلی پند مرا خوار
یکایک کار بند و بهره بردار

ترا گر در ره اسرار کارست
مدان کس را که به زین یادگارست

بدان این جمله و خاموش بنشین
زفان در کام کش وز جوش بنشین

صبوری پیشه کن اینک طریقت
خموشی پیشه گیر اینک حقیقت


اسرارنامه - عطار نیشابوری

پیام زده شده در: ۰:۳۲ شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۱
انتقال پست به یک برنامه دیگر انتقال


شما می ‌توانید مطالب را بخوانید
شما نمی توانید عنوان جدید باز کنید
شما نمی توانید به عنوان‌ها پاسخ دهید
شما نمی توانید پیام‌های خودتان را ویرایش کنید
شما نمی توانید پیام‌های خودتان را حذف کنید
شما نمی توانید نظر سنجی اضافه کنید
شما نمی توانید در نظر سنجی ها شرکت کنید
شما نمی توانید فایل‌ها را به پیام خود پیوست کنید
شما نمی توانید پیام بدون نیاز به تایید بزنید

[جستجوی پیشرفته]ورود به سایت | تبادل لینک | |