افراد آنلاین
20 کاربر آن‌لاين است (2 کاربر در حال مشاهده‌ی سایت انجــــمن ها)
ادامه...

در حال دیدن این عنوان:   1 کاربر مهمان(1) 2 3 »


اشعار زیبا
مديران سايت
عضو شده از:
۷:۰۰ یکشنبه ۲ خرداد ۱۳۸۹
گروه:
مدير سايت
عضو سايت
پیام: 1423
سطح : 32; درصد این سطح : 35
پست/روز : 0 / 783
روز/پست : 474 / 20986
آفلاین
من درختم، ساقه‌ام نقش ستونی است به ایوان فلک

یک دوصد رنگ به رختم، من درختم

تشنگی، عمق دهد ریشه در خاک مرا

آفتاب، گر ندهد نور، تن پاک مرا

تن من خم نشود، لحظه‌ای عزم مرا کم نشود

سر خود را به فلک دارم و چشمم به ملک

قد خود اوج کنم تا که به نوری برسم

من درختم، تکیه بر دگری جمله حرام است مرا

خود تکیه‌گاهم همه را.

پیام زده شده در: ۲۰:۴۰ سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۸۵
انتقال پست به یک برنامه دیگر انتقال


Re: اشعار زیبا
مديران سايت
عضو شده از:
۷:۰۰ یکشنبه ۲ خرداد ۱۳۸۹
گروه:
مدير سايت
عضو سايت
پیام: 1423
سطح : 32; درصد این سطح : 35
پست/روز : 0 / 783
روز/پست : 474 / 20986
آفلاین
هر دم از عمر مي رود نفسي
چون نگه مي کنم نمانده بسي

اي که پنجاه رفت و در خوابي
مگر اين پنج روزه دريابي

خجل آنکس که رفت و کار نساخت
کوس رحلت زدند و بار نساخت

خواب نوشين بامداد رحيل
باز دارد پياده را ز سبيل

هر که آمد عمارتي نو ساخت
رفت و منزل به ديگري پرداخت

وان دگر پخت همچنين هوسي
وين عمارت بسر نبرد کسي

يار ناپايدار دوست مدار
دوستي را نشايد اين غدّار

نيک و بد چون همي ببايد مرد
خنک آنکس که گوي نيکي برد

برگ عيشي به گور خويش فرست
کس نيارد ز پس تو، پيش فرست

عمر برفست و آفتاب تموز
اندکي مانده خواجه غرّه هنوز

اي تهي دست رفته در بازار
ترسمت پر نياوري دستار

هر که مزروع خود به خورد بخيد
وقت خرمنش خوشه بايد چيد


پیام زده شده در: ۱۴:۲۴ سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۸۵
انتقال پست به یک برنامه دیگر انتقال


Re: اشعار زیبا
مديران سايت
عضو شده از:
۷:۰۰ یکشنبه ۲ خرداد ۱۳۸۹
گروه:
مدير سايت
عضو سايت
پیام: 1423
سطح : 32; درصد این سطح : 35
پست/روز : 0 / 783
روز/پست : 474 / 20986
آفلاین
روی به محراب نهادن چه سود
دل به بخارا و بُتان طراز

ایزد ما وسوسه عاشقی
از تو پذیرد نپذیرد نماز

رودکی

پیام زده شده در: ۲۲:۳۰ جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۸۵
انتقال پست به یک برنامه دیگر انتقال


Re: اشعار زیبا
مديران سايت
عضو شده از:
۷:۰۰ یکشنبه ۲ خرداد ۱۳۸۹
گروه:
مدير سايت
عضو سايت
پیام: 1423
سطح : 32; درصد این سطح : 35
پست/روز : 0 / 783
روز/پست : 474 / 20986
آفلاین
زمانه پندی آزاده وار داد مرا
زمانه را چو نکو بنگری همه پند است

به روز نیکِ کسان گفت تا تو غم نخوری
بسا کسا که به روز تو آرزومند است

رودکی

پیام زده شده در: ۲۲:۳۲ جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۸۵
انتقال پست به یک برنامه دیگر انتقال


Re: اشعار زیبا
مديران سايت
عضو شده از:
۷:۰۰ یکشنبه ۲ خرداد ۱۳۸۹
گروه:
مدير سايت
عضو سايت
پیام: 1423
سطح : 32; درصد این سطح : 35
پست/روز : 0 / 783
روز/پست : 474 / 20986
آفلاین
گل نعمتی است هدیه فرستاده از بهشت
مردم کریم تر شود از نعیم گل

ای گل فروش گل چه فروشی به جای سیم
وز گل عزیز تر چه ستانی بسیم گل

كسايي مروزی

پیام زده شده در: ۲۲:۳۳ جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۸۵
انتقال پست به یک برنامه دیگر انتقال


Re: اشعار زیبا
مديران سايت
عضو شده از:
۷:۰۰ یکشنبه ۲ خرداد ۱۳۸۹
گروه:
مدير سايت
عضو سايت
پیام: 1423
سطح : 32; درصد این سطح : 35
پست/روز : 0 / 783
روز/پست : 474 / 20986
آفلاین
از بهر هلالِ عید، آن مه ناگاه
بر بام دوید و هر طرف کرد نگاه

هرکس که بدید گفت سبحان الله
خورشید برآمده است و می جوید ماه!

اوحدالدین انوری ابیوردی

پیام زده شده در: ۲۲:۳۳ جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۸۵
انتقال پست به یک برنامه دیگر انتقال


Re: اشعار زیبا
مديران سايت
عضو شده از:
۷:۰۰ یکشنبه ۲ خرداد ۱۳۸۹
گروه:
مدير سايت
عضو سايت
پیام: 1423
سطح : 32; درصد این سطح : 35
پست/روز : 0 / 783
روز/پست : 474 / 20986
آفلاین
پیش صاحب نظران مُلک سلیمان باد است
بلکه آن است سلیمان که ز مُلک آزاد است

آنکه گویند که بر آب نهاد است جهان
مشنو ای خواجه که تا درنگری بر باد است

خیمه انس مزن بر در این کهنه رباط
که اساسش همه ناموضع و بی بنیاد است

دل بر این پیرزن عشوه گر دهر مبند
نو عروسی است که در عقد بسی داماد است

هر زمان مِهر فلک بر دگری می تابد
چه توان کرد که این سفله چنین افتاده است

خاک بغداد بخونِ خلفا می گرید
ور نه این شط روان چیست که در بغداد است؟

حاصلی نیست بجز غم به جهان خواجو را
خرّم آن کس که بکلی زجهان آزاد است

خواجوی کرمانی

پیام زده شده در: ۰:۵۸ یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۵
انتقال پست به یک برنامه دیگر انتقال


Re: اشعار زیبا
مديران سايت
عضو شده از:
۷:۰۰ یکشنبه ۲ خرداد ۱۳۸۹
گروه:
مدير سايت
عضو سايت
پیام: 1423
سطح : 32; درصد این سطح : 35
پست/روز : 0 / 783
روز/پست : 474 / 20986
آفلاین
گفتي كه : چو خورشيد زنم سوي تو پر
چون ماه شبي مي كشم از پنجره سر

اندوه كه خورشيد شدي تنگ غروب
افسوس كه مهتاب شدي وقت سحر

پیام زده شده در: ۱۷:۰۸ دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۸۵
انتقال پست به یک برنامه دیگر انتقال


نايافته
مديران سايت
عضو شده از:
۷:۰۰ یکشنبه ۲ خرداد ۱۳۸۹
گروه:
مدير سايت
عضو سايت
پیام: 1423
سطح : 32; درصد این سطح : 35
پست/روز : 0 / 783
روز/پست : 474 / 20986
آفلاین
گفتي كه : چو خورشيد زنم سوي تو پر
چون ماه شبي مي كشم از پنجره سر

اندوه كه خورشيد شدي تنگ غروب
افسوس كه مهتاب شدي وقت سحر

فریدون مشیری

پیام زده شده در: ۱۷:۰۹ دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۸۵
انتقال پست به یک برنامه دیگر انتقال


Re: اشعار زیبا
مديران سايت
عضو شده از:
۷:۰۰ یکشنبه ۲ خرداد ۱۳۸۹
گروه:
مدير سايت
عضو سايت
پیام: 1423
سطح : 32; درصد این سطح : 35
پست/روز : 0 / 783
روز/پست : 474 / 20986
آفلاین
بوی جوی مولیان آید همی
یاد یار مهربان آید همی

ریگ آموی و درشتی راه او
زیر پایم پرنیان آید همی

آب جیحون از نشاط روی دوست
خنگ ما را تا میان آید همی

ای بخارا شاد باش و دیر زی
میر زی تو شادمان آید همی

میر ماه است و بخارا آسمان
ماه سوی آسمان آید همی

میر سرو است و بخارا بوستان
سرو سوی بوستان آید همی


این قصیده از رودکی است، اما سبب نظم آن جریانی دارد تاریخی. به همین چند جمله اختصار می نمایم که این شعر برای یکی از امیران سامانی به نام نصر بن احمد سروده شده است که امیر را رغبت بازگشت به دیار خود یعنی بخارا افتد و چه به جا هم مقبول می افتد و امیر سرگردان و مشتاق به دیار خویش باز می گردد. پاداش رودکی هم از این سروده اندک نبوده است؛ فقط ده هزار دینار!

پیام زده شده در: ۱۷:۱۶ پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۶
انتقال پست به یک برنامه دیگر انتقال


شما می ‌توانید مطالب را بخوانید
شما نمی توانید عنوان جدید باز کنید
شما نمی توانید به عنوان‌ها پاسخ دهید
شما نمی توانید پیام‌های خودتان را ویرایش کنید
شما نمی توانید پیام‌های خودتان را حذف کنید
شما نمی توانید نظر سنجی اضافه کنید
شما نمی توانید در نظر سنجی ها شرکت کنید
شما نمی توانید فایل‌ها را به پیام خود پیوست کنید
شما نمی توانید پیام بدون نیاز به تایید بزنید

[جستجوی پیشرفته]ورود به سایت | تبادل لینک | |