افراد آنلاین
17 کاربر آن‌لاين است (3 کاربر در حال مشاهده‌ی سایت مقالات)
ادامه...
مقالات :: فرهنگ و اجتماع

روابط قبل از ازدواج باشد يا نباشد ؟

روزنامه خراسان
ما موارد زيادي داريم که دختران و پسراني پيش از ازدواج عاشق يکديگر بوده اند اما بعد از ازدواج تازه چهره هاي خود را شناخته اند چرا که دو طرف سعي مي کنند در دوران قبل از ازدواج خود را به خوبي و مطابق ميل ديگري جلوه...

رئيس دانشکده علوم قرآني مشهد: هيچ ديني معتقد به ازدواج بدون شناخت نيست

چهارمين جلسه کرسي هاي آزادانديشي دانشگاه فردوسي با موضوع "ازدواج سنتي يا مدرن؟!" برگزار شد. در اين جلسه دکتر محسن نوغاني، عضو هيئت علمي گروه علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد، دکتر صادق علمي، رييس دانشکده علوم قرآني مشهد، دکتر حميد حبشي، مشاور خانواده و هادي ولايتي، معاون دادستان مشهد و قاضي دادگاه تجديد نظر خراسان رضوي در کنار جمعي از دانشجويان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

ارتباط قبل از ازدواج با اطلاع والدين!

در ابتداي اين جلسه، بحث با اظهار نظر يکي از دانشجويان مبني بر لزوم ارائه تعريفي از ازدواج سنتي و مدرن آغاز شد.به اعتقاد وي ازدواج سنتي، ازدواجي با انتخاب از سوي خانواده و ازدواج مدرن با انتخاب از سوي دختر و پسر و سپس در جريان قرار گرفتن خانواده هاست.اين دانشجو گفت: صحبت اصلي ما در خصوص روند ازدواج ها نيست بلکه در خصوص ارتباطات قبل از ازدواج است که حد و مرزهايي را دارد اما گاهي از مرز خارج مي شود. وي با بيان اين که بايد به جوان ها اجازه انتخاب داد، افزود: شروع ارتباطات بايد تحت نظارت والدين باشد چرا که ممکن است اين ارتباط به چندين شيوه مختلف دچار انحراف شود. در صورت حضور والدين، به اين ارتباطات قيدي اضافه مي شود و محدوديت هايي ايجاد مي شود، اگر اين قيد و بندها وجود داشته باشد اين ارتباطات مي توانند مفيد باشند و در غير اين صورت منجر به انحراف خواهد شد.

ازدواج مدرن يعني...

دانشجوي ديگري اظهار کرد: ازدواج سنتي به اين معني نيست که پسران انتخاب نکنند؛ آن ها اين وظيفه را به مادر مي سپارند و سپس خواستگاري و ساير رسوم انجام مي شود. در باره ازدواج مدرن نيز، برخي فکر مي کنند فقط بايد خودشان همسر آينده را انتخاب کنند و والدين نظري نداشته باشند در حالي که تعبير نادرستي است؛ ازدواج مدرن يعني انتخاب از سوي جوان و سپس اظهار نظر والدين در اين باره.يکي ديگر از دانشجويان حاضر در جلسه، با اعتقاد بر اين که انگيزه برخي از ايجاد ارتباط قبل از ازدواج، فقط تغذيه خود از نظر عاطفي است و به دنبال ازدواج نيستند اما اسم اين رابطه را مدرن گذاشته اند، گفت: جوانان بايد در ابتداي امر و در شروع رابطه از خود بپرسند که آيا شهامت و آمادگي ازدواج را دارند يا نه؟

ديدگاه مثبت درباره ازدواج سنتي

دانشجوي ديگري عنوان کرد: ديدگاه مثبتي که در باره ازدواج سنتي مي توان ارائه کرد شناخت کامل فرد توسط والدين و اقدام آن ها براي انتخاب شخصي متناسب با اخلاقيات فرزند خود است. يکي ديگر از حضار، اشکال هايي را درباره ازدواج سنتي و مدرن مطرح کرد و گفت: وقتي خانواده اي به طور سنتي به خواستگاري دختري مي رود انگار خانواده بايد او را انتخاب کند که در صورت مورد پسند واقع نشدن، آن دختر ممکن است ضربه روحي بخورد؛ در ازدواج مدرن هم اشکالاتي ديده مي شود، دختر و پسري که در ابتدا با رابطه دوستي با يکديگر ازدواج مي کنند ممکن است براي بهتر نشان دادن خود به ديگري در طول دوران دوستي، دروغ هاي زيادي به يکديگر بگويند.

رابطه داشتن يعني...

به گزارش ايسنا، پس از اظهار نظر برخي از دانشجويان، کارشناسان دعوت شده به اين جلسه نظرات خود را بيان کردند. دکتر نوغاني، عضو هيئت علمي گروه علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي، رابطه را اين گونه تعريف کرد: هر گونه عمل متقابل آگاهانه مبتني بر هنجارهاي شخصي که داراي هدف خاصي است، رابطه يا تعامل محسوب مي شود. وي با بيان اين که ريشه ارزش ها و هنجارها فرهنگ هر جامعه است، تصريح کرد: دين و مليت دو ستون اصلي است که بايد در ملاک هاي رابطه مورد توجه قرار بگيرد و بايد توجه داشت که هر رابطه چقدر با فرهنگ جامعه مطابقت دارد. نوغاني گفت: به عقيده برخي افراد، هر اندازه که سهم ارزش ها و باورهاي ديني و ملي در رابطه کم شود، آن رابطه معناي مدرن شدن پيدا مي کند که اين البته تعبير درستي نيست.

معيارهاي دو نسل با هم تفاوت دارد

در ادامه دکتر حبشي، مشاور خانواده، ضمن مطرح کردن اين سوال که تصوير ما از مدرنيسم و سنت چيست و چرا چنين تقسيم بندي مطرح شده است، عنوان کرد: گمان مي کنم اين تقسيم بندي به دليل اختلاف عقيده و تفاوت آراي جوان و والدين شکل گرفته و ما به منظور بيان اختلاف ديدگاه نسل امروز و ديروز، دو دسته بندي سنتي و مدرن را تعريف کرده ايم. وي اضافه کرد: درست است که در گذشته والدين در خط اول تصميم بودند اما به هيچ وجه به اين معنا نبود که جوان هيچ حق اظهار نظري نداشته باشد. حبشي يکي از دلايل اختلاف جوانان با والدين در بحث ازدواج را، معيارهاي متفاوت دانست و اظهار داشت: معيارهاي دو نسل با هم تفاوت دارد به طوري که جوان براي ازدواج، بيشتر به دنبال هيجانات و شوق و شور عاطفي است ضمن اين که در بحث مهريه و مقررات ازدواج نيز تفاوت هاي فاحشي بين ديدگاه والدين و ذهنيت جوانان وجود دارد.

تلفيق دو روش سنتي و مدرن

در ادامه دکتر سپهري، عضو هيئت علمي دانشکده علوم تربيتي دانشگاه فردوسي مشهد گفت: من به عنوان مادري که شرايط موجود در اجتماع را مي بينم، تلفيق دو روش سنتي و مدرن براي ازدواج را بهترين راه حل موجود مي دانم. وي با بيان اين که پس از شناخت از خود و همراه آينده خود، هر چه سريعتر با افرادي که مطمئن هستيد خيرخواه شما هستند، مسئله را در ميان بگذاريد، تاکيد کرد: وقتي قراردادهاي اجتماعي و نظارت اجتماعي در روابط مطرح باشد مطمئنا خطاها کمتر است چرا که تحقيقات نشان مي دهد بار هيجاني و عاطفي که در جوانان وجود دارد، در والدين نيست. وي خطاب به دانشجويان حاضر يادآور شد: ابتدا مهارت ها ي لازم را کسب کنيد و بعد به دنبال ازدواج باشيد و پس از انتخاب سريعا موضوع را با کسي که داراي اطلاعات بيشتري نسبت به شماست، در ميان بگذاريد و در هر دوره اي با يکديگر روراست باشيد.

هيچ ديني معتقد به ازدواج بدون شناخت نيست

دکتر علمي، رئيس دانشکده علوم قرآني مشهد نيز گفت: دين ما مي گويد آنچه در احکام آن عنوان شده مبتني بر مصلحت و احکام دين تابع مصالح و مفاسد واقعي است.

وي با بيان اين که اجتهاد کار به روز شدن احکام را بر عهده دارد، افزود: احکامي در اسلام در خصوص زن، مرد، حقوق، خانواده و ... آمده که هنوز دنياي مدرن به سطح شناخت آن نرسيده است. وي نظر اسلام درباره ارتباط قبل از ازدواج را اين گونه توصيف کرد: امام علي(ع) فرمودند اي کميل، "هيچ حرکتي در زندگي فردي و اجتماعي وجود ندارد مگر اين که نيازمند معرفتي باشي" از اين سخن نتيجه مي گيريم که هيچ ديني معتقد به ازدواج بدون شناخت نيست. علمي خاطرنشان کرد: در احاديث بسياري توصيه به نگاه کردن به يکديگر و گفت و گو و نشست و تبادل نظر بين کساني که قصد ازدواج دارند، وجود دارد؛ پيش از ازدواج بسيار با يکديگر صحبت کنيد و هيچ کس مخالف اين موضوع نيست.

آيا وجود اين روابط لازم است؟

در ادامه ولايتي، قاضي دادگاه تجديد نظر خراسان رضوي در خصوص مبحث ازدواج سنتي و مدرن، عنوان کرد: سوال اصلي که مي توان درباره روابط قبل از ازدواج مطرح کرد اين است که آيا وجود اين روابط لازم است؟ وي گفت: ما موارد زيادي داريم که دختران و پسراني پيش از ازدواج عاشق يکديگر بوده اند اما بعد از ازدواج تازه چهره هاي خود را شناخته اند چرا که دو طرف سعي مي کنند در دوران قبل از ازدواج خود را به خوبي و مطابق ميل ديگري جلوه دهند.وي تاکيد کرد: معيار انتخاب خود را بايد در آموزه هاي ديني ببينيم؛ اشکالي در ديدار دختر و پسر وجود ندارد و ممنوعيتي نيست اما مسير آن در شرع مشخص شده است.پس از پايان اظهارات اساتيد و کارشناسان، باز هم چند تن از دانشجويان به ابراز عقيده پرداختند.

دوستي يا راهي براي شناخت درست؟

يکي از دانشجويان با بيان اينکه نوع نگاه به روابط قبل از ازدواج اهميت زيادي دارد، تشريح کرد: اين نکته بسيار مهم است که اين روابط را به عنوان دوستي ببينيم يا راهي براي شناخت درست و ازدواج؟ وي ادامه داد: امروز با يک ديدگاه منفي به جوان نگاه مي کنند و به وي برچسب مي زنند که جوان اشتباه مي کند و فريب مي خورد و در اين صورت جوان مقابله مي کنددر اين ميان تئوري جديدي که مطرح شده اين است که به روابط دختر و پسر در ساختار انساني بها بدهيم و آن را در ساختار جنسي نفي کنيم و ساختاري ايجاد کنيم تا در حوزه انسانيت در کنار هم قرار بگيرند.

در اسلام توصيه اي به ازدواج فاميلي نشده است

يکي از دانشجويان نيز سوالي درباره نظر اساتيد راجع به ازدواج فاميلي مطرح کرد که دکتر علمي، رئيس دانشکده علوم قرآني مشهد در پاسخ به اين سوال اظهار کرد: در اسلام توصيه اي به ازدواج فاميلي نشده است بلکه بر عکس روايتي داريم که در آن عنوان شده ممکن است حاصل ازدواج فاميلي فرزندان ضعيفي باشند.

حبشي، مشاور خانواده و روانشناس نيز در پاسخ به اين سوال گفت: از نظر روانشناسي منعي در اين مورد وجود ندارد اما اين طور شايع شده که ازدواج فاميلي مساوي با اختلالات مادرزادي است که اين درست نيست اما اختلالات مادرزادي در ازدواج فاميلي بيشتر است. وي همچنين در جمع بندي نکات خود، ابراز کرد: بايد بدانيم قصدمان از برقراري ارتباط قبل از ازدواج چيست؟ آيا براي شناخت است يا تامين و بهره؟ اگر بخواهيم آرامش مان را از طريق روابط به دست بياوريم، به محض جدايي التهاب هاي زيادي دامان فرد را خواهد گرفت.

عشق معارض با ازدواج است

حبشي با تاکيد بر اين که عشق معارض با ازدواج است، گفت: اگر عشق را به معني خواستن هاي پر کشش و بدون زمينه ببينيم، روشن است که اين عشق حتما مغاير با ازدواج است چرا که تمام انگيزه هاي عاشق تا سقف وصال است اما در ازدواج وصال مقدمه حرکت است. نوغاني، عضو هيئت علمي گروه علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد نيز در پايان جلسه اظهارداشت: يکي از عناصر رابطه، حقوق و تکليف است که سر منشاء حق و تکليف نيز، دين و شرع، عرف جامعه، هنجارها و بايد و نبايدهاي اجتماعي است. وي اضافه کرد: اعتماد منجر به استمرار ارتباط مي شود و هر کدام از عناصر که به خطر بيفتد، استمرار رابطه وجود نخواهد داشت.
مقاله قبلی >> سرخ پوست ها و زمستان سرد معجزه ی روبان آبى << مقاله بعدی
ترک بک
  • آدرس: http://torbatjam.com/modules/article/view.article.php/c9/137
  • ترک بک: http://torbatjam.com/modules/article/trackback.php/137
رای
10987654321
API: RSS | RDF | ATOM
سایت تربت جام & Copyright© admin
 
بی‌شک دیدگاه هر کس نشانه‌ی تفکر اوست، ما در برابر نظر دیگران مسئول نیستیم

بیشترین خوانده شده
در آداب اسلامي توصيه هاي ويژه اي براي تغذيه در دوران بارداري وجود دارد. اين امر نشان دهنده ي اهميت اين زمان و نيز نقش تغذيه در آن است.
مجموعه آرامگاهی شیخ الاسلام احمد جامی یکی از بزرگترین مراکز زیارتی شرق ایران است که در قرن نهم به اوج شکوفایی خود رسید. این مجموعه که وسعتی حدود (64000) متر مربع دارد... .
تربت جام از لحاظ فرهنگ موسیقیایی یکی از غنی ترین مناطق ایران است. این مهم به دو صورت نمود پیدا می کند؛ نخست موسیقی مقامی تربت جام که شامل مقامهای آوازی و سازی است که به وسیله ی ...
برخي از علائم اختلال اعتیاد اینترنتی عبارتند از:
مشکلات میان فردی و یا مشکلات در هنگام کار یا مطالعه، نادیده گرفتن مسئولیتهای مربوط به دوستان، خانواده، کار و یا مسئولیتهای فردی، کناره‌گیری پس از دست کشیدن از اینترنت، کج خلقی هنگام تلاش برای دست کشیدن از اینترنت، آن‌لاین ماندن بیش از زمان برنامه‌ریزی شده، دروغ گفتن یا مخفی نگهداشتن زمان واقعی کار با اینترنت از نظر دوستان یا خانواده، تغییر در سبک زندگی به منظور گذران وقت بیشتر با اینترنت، کاهش فعالیت فیزیکی، بی‌توجهی به سلامت شخصی و بی‌خوابی یا کم خوابی و یا تغییر در الگوی خواب به منظور گذران وقت در اینترنت.
در روزگار سلجوقيان ، در سال 440 هجري قمري در قريه نامق ، از سلسله جرير بن عبدالله (از صحابي معروف) کودکي چشم به جهان گشود که او را احمد خواندند و بعدها به احمد جامي نامقي شهرت يافت... .
نورالدين ابوالبركات عبدالرحمن بن نظام‌الدين احمد بن شمس‌الدين محمد جامي نامي‌ترين شاعر و نويسنده دانشمند و عارف قرن نهم هجري است. برخي از پژوهندگان او را بزرگترين استاد سخن بعد از حافظ و خاتم شاعران بزرگ پارسي‌گو ...
حجة الإسلام زین الدین ابوحامد امام محمد غَزّالی طوسی، یکی از بزرگترین متصوفین، فلاسفه و اندشمندان علمای اسلام در قرن پنجم و ششم هجری می باشد. بزرگمردی که در انواع رشته های علوم اسلامی سرآمد دانشوران روزگار خود گشت...
در كتاب لغت موسيقي نوشته افراسياب بيگ لي كلمه‌ي مقام كه به صورت موغام يا مغام هم نوشته مي‌شود، به عنوان مجموعه‌ي صداها و پرده‌هاي مختلف كه بر اساس يك كوك واحد ...
تربت جام ، كهن دریا عرفان، واقع در شمال شرقی گستره پهناور ایران زمین به مانند شهرها و مناطق دیگر آن با حوادث و فراز و نشیب های تاریخی و روند شكل تدریجی مواجه بوده است. دورانی كه این شهر، روستایی كوچك به نام معدآباد ...
تربت جام امروزه از محله های مختلفی تشکیل گردیده که نامگذاری این محلات یا به علت تجمع قومی بوده و یا به سبب مهاجرت روستاییان به شهر صورت گرفته است و یا به خاطر حوادث و سکونت اشخاص به خصوصی صورت گرفته است. قصد ما بر این است که در این قسمت به شناسنامه این محلات مختلف تربت جام بپردازیم.
تازه ترین مقالات
موسيقي مقامي (محلي)، بدوي ترين شكل موسيقي است كه از زمانهای دور برای ما به يادگارمانده است. این نوع موسیقی درهركشوری ، متناسب با بوم و محيط جغرافيايي و انساني آن كشوردرهم آميخته و جزئي از فرهنگ آن کشوري محسوب ميشود. به راستی کسی زمان دقیق پیدایش مقام را نمی داند. مقام نمی تواند یک تصنیف یا ترانه باشد. مقام پیشینه ای دارد به وسعت تاریخ وآدمهایش....
تواناتک: IMEI یک کد ۱۴ رقمی چیست است که باید در هر گوشی جدیدی که ساخته می‌شود منحصر به فرد باشد و تا آخر عمر دستگاه با آن باقی خواهد ماند. از آن...
یک پلنگ که برای شکار خیز برداشته، یک قوچ اوریال با شاخهای تابیده اش، یک جبیر، یک گرگ و یک شغال، یک سبزه قبا با لانه اش که از خار و خاشاک درست ...
در اوایل قرن شانزدهم میلادی در دهکده ای نزدیک شهر «استرتفورد» در ایالت واریک انگلستان، زارعی به نام ریچارد شکسپیر زندگی می کرد. یکی از پسران او «جان» در حدود سال ۱۵۵۱ در شهر استرتفورد به شغل پوست فروشی مشغول شد و «ماری آردن» دختر یک کشاورز ثروتمند را به همسری برگزید. ماری در ۲۶ آوریل ۱۵۶۴ پسری به دنیا آورد و نامش را «ویلیام» گذاشت. این کودک به تدریج پسری فعال ، شوخ و شیطان شد ، به مدرسه رفت و زبان لاتین و یونانی را فرا گرفت. ولی به علت کسادی شغل پدرش ناچار شد برای امرار معاش، مدرسه را ترک کند و شغلی برای خود برگزیند. برخی می گویند که او ابتدا شاگرد یک قصاب شد و چون از دوران نوجوانی دلبستگی شدیدی به ادبیات داشت، در موقع کشتن گوساله خطابه می سرود و شعر می گفت.
HIV
خانواده و سلامت | shekoofe | پ ۹۱/۰۷/۲۰
HIV چيست ؟ HIV مخفف ""Human Immunodeficiency Virus به معني "ويروس نقص ايمني انسان" مي‌باشد. ويروس ، يك ذره زنده خيلي كوچك است كه مي‌تواند تكثير و پخش شود اما...
یاهوووووووووووووووووووشاید از نام این ترفند اندکی جاخورده باشید ، اما باید قبول کرد که این نام بهترین عنوان برای این ترفند است! قصد داریم ...
در زندگی زناشویی دلخوری ها ، رنجش ها ، شکایت ها و مشاجره ها فراوان است . اگر چنین نباشد باید نگران بود . زیرا به یقین رابطه زوج به سردی گراییده و نسبت به هم بی اعتنا شده اند و دیگر هم را دوست ندارند که از یکدیگر نمی رنجند...
بسیاری از عادت های فرهنگی و صفات اجتماعی ما ریشه در تنبلی اجتماعی دارد. ایرانی ها ضمن این که دارای میزان تنبلی بالاتر از متوسط جهانی هستند، جایگاه سوم را به خود اختصاص داده اند...
حقيقات نشان داده، محروم‌كردن استفاده موقتي از وسايل تكنولوژيك نتيجه عكس دارد و حتي ممكن است فرد را دچار اضطراب و حالت هيجاني كند...
درست است كه انسان امروز شايد نتواند از تكنولوژي دور باشد اما متخصصان و كارشناسان معتقدند كه وابستگي‌ ما به تكنولوژي مي‌تواند مضر و حتي خطرناك باشد...
ورود به سایت | تبادل لینک | |